เอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
หลักสูตร,แนวทางแก้ไข,พรบ.

line orange

เรื่อง ดาวน์โหลด 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับงานทะเบียน pdf

ทะเบียนราษฎร สำหรับคนสัญชาติไทย
pdf

แนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีสถานะตามกฎหมาย        
pdf
การได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติฯ pdf
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 pdf
ทะเบียนราษฎรคนไม่มีสัญชาติไทย pdf
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000