รวมหนังสือเวียนเลือกตั้ง

line orange


เลขหนังสือ ลงวันที่  เรื่อง
มท 0309.1/ว96 4 มี.ค.62 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร dl
มท 0309.1/ว97 6 มี.ค.62 การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร dl
มท0309.1/ว127 29 มี.ค.62 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและ
ไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุ
นั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ส.1/9)
dl

1 green2 org

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142