ประวัติผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
line orange


veenus2
นายวีนัส สีสุข

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนbirthday
10 เมษายน 2503
edu
ปริญญาโท (พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต)
address
138 ซ.เทศบาล 43  ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
history work
folder - ปลัดอำเภอ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
- หัวหน้างานระเบียบกฎหมาย กองบัตรประจำตัวประชาชน
- หัวหน้าฝ่ายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ  ส่วนการทะเบียนราษฎร
- หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร  ส่วนการทะเบียนราษฎร
- ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน วิทยาลัยการปกครอง
- นายอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
- ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน
present
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000