ประวัติผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
line orange


vichen2
นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนbirthday
5 ธันวาคม 2501
edu
1. รัฐศาสตร์บัณฑิต (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
    จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
address
476/39 ซ.ลาดพร้าว47 (สะพาน2) แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โทร.0-2791-7212   มือถือ 08-1848-7626

history work
folder -  นักพัฒนาชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี กรมพัฒนาชุมชน
-  ปลัดอำเภอ กิ่งอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
-  ปลัดอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
-  หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายประมวลผลการทะเบียน
   ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน
-  หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงฐานข้อมูล ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน
-  หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา
-  หัวหน้ากลุ่มวิชาการและระบบเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน
-  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8วช. ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
-  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล
present
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000