กลุ่มงานบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
ฝ่ายวิชาการและระบบฐานข้อมูล
line orange

boonying
นางบุญยิ่ง ชั่งสัจจา
นวช.คพ.ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและระบบฐานข้อมูล

                                    plus green ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบ
                                    plus green ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
                                    plus green ฝ่ายวิจัยและประเมินผล Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142