กลุ่มงานวิชาการและระบบฐานข้อมูล
ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบ
line orange


 thawaschai
นายธวัชชัย สุขบำเพ็ง
นวช.คพ.ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบ
 suriyapong
นายสุริยาพงษ์ แสนบ้าน
จพง.คพ.ชำนาญงาน
anont
นายอนนท์ ร่มโพธิ์รี
จพง.คพ.ปฎิบัติงาน

 


  Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142