กลุ่มงานวิชาการและระบบฐานข้อมูล 
ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
line orange


 kaettichai
นายเกียรติชัย ชุ่มมงคล
นวช.คพ.ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน
 maliwan
น.ส.มะลิวรรณ อมาตยกุล
จนท.ปค.ชำนาญงาน
surachat
นายสุรชัช อะโรคา
จพง.คพ.ชำนาญงาน

 


  Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142