กลุ่มงานวิชาการและระบบฐานข้อมูล
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
line orange


 jenpob
นายเจนภพ ชะดาบู้
นวช.คพ.ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล
 tanakorn
นายธนกร เล็กสิงห์โต
จพง.คพ.ชำนาญงาน
nopic
นายวิสุทธา วันวงษ์
นวช.คพ.ปฏิบัติงาน

 

  Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142