ประวัติผู้อำนวยการส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
line orange

nuttaya2
น.ส.ณัฐธยาน์ ตรีรัตนานุสรณ์
 ผู้อำนวยการส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ


birthday
25 มิถุนายน 2504
edu
- รร.พณิชยการพญาไท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี)
- รร.พณิชยการสันติราษฎร์ (บัญชี)
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธืราช (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
address
95/3 ม.6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
history
14 พ.ย. 2527   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
16 พ.ย.2533   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
10 ต.ค.2545   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2555-ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
present
ผู้อำนวยการส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142