กลุ่มงานอำนวยการบูรณาการภาครัฐ 
ฝ่ายงานระเบียบและบันทึกข้อตกลง
line orange

juntana
น.ส.จันทนา เอี่ยมวุฒิ
จพง.ปค.ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายงานระเบียบและบันทึกข้อตกลง
onanong 
น.ส.อรอนงค์ พุ่มประเสริฐ
จพง.ธก.ชง. 
saowanit
น.ส.เสาวณิสร์ บูชา
จพง.ธก.ชง.
  Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142