กลุ่มงานอำนวยการบูรณาการภาครัฐ 
ฝ่ายอำนวยการบูรณาการภาครัฐ
line orange


nikomkit
นายนิคมกิจ สิทธิโสม
จพง.ปค.ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการบูรณาการภาครัฐ
narongwat
นายนณงค์วัฒน์ เกิดลำเจียก
นวช.คพ.ชำนาญการ
chuyos
นายชูยศ โภชนะสมบัติ
จพง.คพ.ชำนาญงาน
kanchulee
น.ส.กัญชุลี แก้วสพาน
จปค.ชำนาญงาน
kowit
นายโกวิทย์ คงพึ่ง
จพง.ธก.ชำนาญงาน
nuttakan
นางณัฐกานต์ เวชวิมล
จพง.ธก.ชำนาญงาน
kannika
น.ส.กรรณิการ์ หมอกมืด
จพง.ธก.ปฎิบัติงาน

  Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142