กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบบัตรประจำตัวประชาชน
line orange


narong
นายณรงค์ บริบูรณ์
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบบัตรประจำตัวประชาชน

                                         ประกอบไปด้วย

                                             plus green  ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนากฏหมายบัตรประจำตัวประชาชน
                                             plus green  ฝ่ายระเบียบและกฏหมายบัตรประจำตัวประชาชน
                                 Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000