กลุ่มงานพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตร
line orange


noimg

นางจิราภรณ์ จันทะแจ่ม
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตร

                                            ประกอบไปด้วย

                                                  plus green ฝ่ายพัฒนาระบบตรวจสอบการทะเบียน (ฝ.พตท.)

                                                  plus green ฝ่ายแผนงานและโครงการ (ฝ.ผงค.)

 
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000