ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

line orange

 

krongkeaw   
น.ส.กรองแก้ว แสงภูริภัทร์
จพง.ปค.ชำนาญการ

 

kanittapon
น.ส.ขนิฐาพร มีนิล
จพง.ธก.ชำนาญงาน

prom
นายพร้อม ชิวพันธ์กูล
พนักงานราชการ
(จนท.กง.บช.)

kamolporn
น.ส.กมลพร อารีย์
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานเก็บเอกสาร)

prasat
นายประสาท อิ่มใจ
จ.ปค.ชำนาญงาน

supatcha
นางสุภัสชา จันทสุข
จนท.ปค.ชง.

kittipong
นายกิตติพงศ์ ศรีสมปอง
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานรักษาความปลอดภัย) 

samanmit
นายสมานมิตร พวงสันเทียะ
พนักงานธุรการ

dusit
นายดุสิต วรรณจิตต์
พนักงานธุรการ

thongchai
นายธงชัย มาศรังสฤษฏ์
จ.ปค.ชำนาญงาน 

kwanjai
นางขวัญใจ แซ่เอี้ยะ
พนักงานธุรการ


 


 


                            


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000