ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

line orange

krongkeaw   
น.ส.กรองแก้ว แสงภูริภัทร์
จพง.ปค.ชำนาญการ

 

kittipong
นายกิตติพงศ์ ศรีสมปอง
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

prom
นายพร้อม ชิวพันธ์กูล
พนักงานราชการ
(จนท.กง.บช.)

kamolporn
น.ส.กมลพร อารีย์
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานเก็บเอกสาร)

noimage
น.ส.สุจินดา ทองสาย
ลูกจ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่ปกครอง)

surapon
นายสุรพล ศูยะสุนานนท์
จพง.ธก.ชำนาญงาน

 


                            


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000