ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคคล และงานวินัย

line orange
kingkaew
น.ส.กิ่งแก้ว ศรีจันทร์แสง
จพง.ธก.ชำนาญงาน

tanabut
นายธนบัตร ทองนุ่ม
จพง.ธก.ชำนาญงานnalinpan
นางนลินพรรณ คุณเผือก
จ.ปค.ชำนาญงาน

kiti
นายกิติ ภู่เกษ
 พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ

noimage
น.ส.สุนธรีย์ ติฐิโต
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000