ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานยานพาหนะ

line orange
prasat
นายประสาท อิ่มใจ
จ.ปค.ชำนาญงาน

vijit
นายวิจิตร ธงศรี
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)
winai
นายวินัย วรเดช
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)
samroeng
นายสำเริง จันทรัตน์
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)
sittipon
นายสิทธิพร สีมณฑา
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)
amnaj kamu
นายอำนาจ กมุธากรณ์
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)
ittipon
นายอิทธิพล เปรมปรีสุข
ลูกจ้างประจำ
(พนง.ทั่วไป) 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000