ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

line orangenopparat
นายนพรัตน์ แก่นของ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

veerayut
นายวีระยุทธ ทองสาย
นชฟ.ปฏิบัติงาน

panya
นายปัญญา พลพิภพ
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานรักษาความปลอดภัย)
samroeng
นายสำเริง จันทรัตน์
ลูกจ้างประจำ

winai
นายวินัย วรเดช
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)
ittipon
นายอิทธิพล เปรมปรีสุข
ลูกจ้างประจำ
(พนง.ทั่วไป)
vijit
นายวิจิตร ธงศรี
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)
sittipon
นายสิทธิพร สีมณฑา
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)
noimage
นายชีวิน ศิริรัตน์ยาภรณ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000