ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
line orangearun
นางอรุณ แสงอุไร
จพง.ปค.ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ การเงิน และพัสดุ

                               ประกอบไปด้วย

                                           plus green งานงบประมาณ
                                           plus green งานการเงิน และบัญชี
                                           plus green งานพัสดุ

                              
                                                                          

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000