ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
งานการเงินและบัญชี

line orangenoimage
-ว่าง-
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
patumpon
น.ส.ปทุมพร สุขเกษม
จพง.กง.บช.ชำนาญงาน
wanida
นางวนิดา มีอาษา
จพง.ธก.ชำนาญงาน
mingsakul
น.ส.มิ่งสกุล อุกอาจ
จพง.กง.บช.ชำนาญงาน
pilypon
นางพิไรพร คุ่ยปรัง
จพง.ธก.ชำนาญงาน
pontip
น.ส.พรทิพย์ สงศรีอินทร์
จ.ปค.ชำนาญงาน
                           

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000