ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
งานการเงินและบัญชี

line orangepatumpon
น.ส.ปทุมพร สุขเกษม
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
pontip
น.ส.พรทิพย์ สงศรีอินทร์
จ.ปค.ชำนาญงาน


mingsakul
น.ส.มิ่งสกุล อุกอาจ
จพง.กง.บช.ชำนาญงาน
pilypon
นางพิไรพร คุ่ยปรัง
จพง.ธก.ชำนาญงาน


 noimage
น.ส.จุฑารัตน์ คงชู
จพง.ธก.ปฏิบัติงาน


                          

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000