ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
งานพัสดุ

line orangejongrak
น.ส.จงรักษ์ สุขในจิตต์
จพง.ธก.ชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุ

kanokwan
นางกนกวรรณ เทศประสิทธิ์
จพง.ธก.ชำนาญงาน

supawadee
นางสุภาวดี รุมนาค
จ.ปค.ชำนาญงาน

pikul
น.ส.พิกุล แสงนาค
จพง.ธก.ชำนาญงาน
wannida
น.ส.วรรณิดา หอมสิน
จ.ปค.ชำนาญงาน
noimage
นางปิยธิด เจริญสุข
พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ปกครอง)
chonpat
นางชลภัทร แก่นของ
พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ponnipa
นางพรนิภา ทิพม่อม
จ.ปค.ชำนาญงาน

jaroensak
นายเจริญศักดิ์ ทิพม่อม
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานทั่วไป)
boonserm
นายบุญเสริม เต็มกระโทก
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานรักษาความปลอดภัย)
jaree
น.ส.จารี ชมชื่น
จ.ปค.ชำนาญงาน

chatree
นายชาตรี วิชัยกิจกุล
ลูกจ้างประจำ
(พนง.เก็บเอกสาร) 
 wattana
นายวัฒนา ชุ่มวัฒนะ
ลูกจ้างประจำ
(พนง.ทั่วไป)

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000