ฝ่ายช่วยอำนวยการ
งานยุทธศาสตร์และนโยบาย

line orangesomsong
นายสมส่ง ขวานทอง
จพง.ปค.ชำนาญการ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และนโยบาย
apinya
นางอภิญญา จันทอง
จ.ปค.ชำนาญงาน


nutkamol
นางณัฐกมล ศรีวงษา
จพง.ธก.ชำนาญงาน
 narong
นายณรงค์ ยี่รงค์
ลูกจ้างประจำ

 noimage
น.ส.ทวีพร สืบนุสรณ์
จพง.ธก.ปฏิบัติงาน

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000