ฝ่ายช่วยอำนวยการ
งานสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
line orangeaurai
น.ส.อุไรวรรณ สุขอนันต์
จพง.ปค.ชำนาญการ


apinya
นางอภิญญา จันทอง
จ.ปค.ชง.


                                 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000