ฝ่ายช่วยอำนวยการ
งานธุรการและสารบรรณ

line orangekanittapon
น.ส.ขนิฐาพร มีนิล
จพง.ธก.ชำนาญงาน
dusit
นายดุสิต วรรณจิตต์
ลูกจ้างประจำ
(พนง.ทั่วไป)


kwanjai
นางขวัญใจ วรเดช
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานทั่วไป)
samanmit
นายสมานมิตร พวงสันเทียะ
ลูกจ้างประจำ
(พนง.รักษาความปลอดภัย)


thongchai
นายธงชัย มาศรังสฤษฏ์
จ.ปค.ชำนาญงาน

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000