ฝ่ายช่วยอำนวยการ
งานเอกสารและแบบพิมพ์

line orangekwannutticha
น.ส.ขวัญณัฐทิชา ภัทร์ศิริกรสกุล
จพง.ปค.ชำนาญการ

jaree
น.ส.จารี ชมชื่น
จ.ปค.ชำนาญงาน

pinyapat
น.ส.ภิญญาภัช ทิพรัตน์
จพง.ธก.ชำนาญงาน

chatree
นายชาตรี วิชัยกิจกุล
ลูกจ้างประจำ
(พนง.เก็บเอกสาร)
meechai
นายมีชัย จุลภักดิ์
ลูกจ้างประจำ

wattana
นายวัฒนา ชุ่มวัฒนะ
ลูกจ้างประจำ
(พนง.ทั่วไป)

                                 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000