กลุ่มงานวิชาการและระบบเทคโนโลยีการทะเบียน
line orange


niramol
น.ส.นิรมล จำแนกมิตร์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและระบบเทคโนโลยีการทะเบียน

                                     ประกอบไปด้วย
                                            add 16 ฝ่ายระบบทะเบียนราษฎร
                                            add 16 ฝ่่ายระบบบัตรประจำตัวประชาชน
                                            add 16 ฝ่่ายระบบทะเบียนผู้ไม่มีสัญชาติไทย
                                            add 16 ฝ่่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีการทะเบียน
                                            add 16 ฝ่ายพัฒนาระบบบริการภาครัฐ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000