กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์
line orangeluksana
น.ส.ลักษณา อภิรติปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์


                                     ประกอบไปด้วย
                                           
                                            add 16 ฝ่ายระบบฐานข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
                                            add 16 ฝ่ายระบบฐานข้อมูลทุจริตการทะเบียน
                                            add 16 ฝ่ายระบบตรวจสอบทักท้วงสำนักทะเบียน
                                            add 16 ฝ่ายระบบการใช้ประฐานข้อมูล

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000