กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน
line orangenuttaya

น.ส.ณัฐธยาน์ ตรีรัตนานุสรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน

                                     ประกอบไปด้วย
                                            add 16 ฝ่ายระบบอินเตอร์เน็ต
                                            add 16 ฝ่ายสนับสนุนระบบปฏิบัติการภูมิภาคและต่างประเทศ
                                            add 16 ฝ่ายระบบทะเบียนแรงงานต่างด้าวและทะเบียนต่างแดน
                                   

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000