กลุ่มงานระบบประมวลผลและการสื่อสาร
line orangepasuk

นางผาสุข เกิดอิ่ม
หัวหน้ากลุ่มงานระบบประมวลผลและการสื่อสาร

                                     ประกอบไปด้วย
                                            add 16 ฝ่ายระบบเครื่องประมวลผลกลาง 1 (คลองเก้า)
                                            add 16 ฝ่ายระบบเครื่องประมวลผลกลาง 2 (วังไชยา)
                                            add 16 ฝ่ายระบบโครงข่ายการสื่อสารและรักษาความปลอดภัยการสื่อสาร
                                            add 16 ฝ่ายอำนวยการเทคโนโลยีการทะเบียน                      

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000