กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทะเบียนและบัตร
line orangepanus
นายพนัส คุณชื่น
จพง.ปค.ชก.
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทะเบียนและบัตร

                                        ประกอบไปด้วย

                                        plus green  ฝ่ายพัฒนาสำนักทะเบียนมาตรฐาน

                                        plus green  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและระบบบริการทางทะเบียน

                                        plus green  ฝ่ายประสานบุคลากรทางการทะเบียน

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142