กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร
line orange bunjob

 นายบรรจบ จันทรัตน์
จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร

                                         ประกอบไปด้วย

                                             plus green  ฝ่ายวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายและกำหนดมาตรฐาน
                                             plus green  ฝ่ายพัฒนาระเบียบกฎหมาย
                                             plus green  ฝ่ายติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
                                

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000