โครงสร้างกลุ่มงานบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

line orange


                                                                           nuttaya  
                                                                          น.ส.ณัฐธยาน์ ตรีรัตนานุสรณ์
                                                             หัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

                                                           โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                                           plus green  ฝ่ายวิชาการและระบบฐานข้อมูล
                                                           plus green  ฝ่ายอำนวยการบูรณาการภาครัฐ
                                               

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000