ประวัติผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน
line orange

suchart2
นายสุชาติ ธานีรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนbirthday
20 กันยายน 2505
edu
มัธยมปลาย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี  :  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท  :  เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
address
884/97 TG-Green ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
history
 ปลัดอำเภอ บางสะพานน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  สพท.  สน.บท.
 นชว.คพ.ชำนาญการพิเศษ  สพท.  สน.บท.
 
ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
present
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000