ประวัติผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
line orange

Sanchai Techanimitvat

นายสัญชัย เตชนิมิตวัช
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลbirthday
29 กรกฎาคม 2506
edu
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
address
59 หมู่11 ถ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
history
 -
การรับราชการfolder
 -
present
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000