โครงสร้างส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
line orange


nuan02 
นายนวน โทบุตร

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน


                 โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                plus green  กลุ่มงานพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตร

                                plus green  กลุ่มงานตรวจสอบทุจริตการทะเบียนและบัตร

 

 

         
                           

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000