ประวัติผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
line orange


noimage
นายนวน โทบุตร
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

birthday
1 พฤศจิกายน 2509
edu
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) นิติศาสตรบัณฑิต
- เนติบัณฑิตไทย
address
-
history work
folder

- ปลัดอำเภอเต่างอย จ.สกลนคร
- หัวหน้างานสมาคม สน.สก.
- หัวหน้างานทะเบียนครอบครัว สน.บท.
- นิติกร สน.บท.
- หน.กลุ่มงานตรวจสอบทุจริตการทะเบียนและบัตร

present
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000