โครงสร้างกลุ่มงานบริหารทั่วไป

line orange


                                                                           chacrise   
                                                                          นายชาคริต ตันพิรุฬห์
                                                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                                           โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                                           plus green  ฝ่ายบริหารทั่วไป
                                                           plus green  ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
                                                           plus green  ฝ่ายช่วยอำนวยการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000