โครงสร้างกลุ่มงานบริหารทั่วไป

line orange

 
                                                           

                                                                         noimage
                                                                                   - ว่าง -
                                                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

   
                                      โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                          plus green  ฝ่ายบริหารทั่วไป

                                          plus green  ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และพัสดุ

                                          plus green  ฝ่ายช่วยอำนวยการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000