โครงสร้างส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(Non-Thai Civil Registration and ID Card Division) 

line orange


                                                                              pitasruang2
                                                                                 นายพิธาสรวง จันทร์ฉายฉัตร
                                                                        เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
                                                                   ผู้อำนวยการส่วนสัญชาติและการทะเบียนและ
                                                                        บัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย

                                                           โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                                           plus green  กลุ่มงานสัญชาติ
                                                           plus green  กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและสัญชาติ
                                                           plus green  กลุ่มงานอำนวยการทะเบียนราษฎรบุคคลไม่มีสัญชาติไทย                                               

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142