โครงสร้างส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
line orange


ruttaya2
นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
(Registration and  Identification Card Promotion Division Director)


                 โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                plus green  กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทะเบียนและบัตร

                                plus green  กลุ่มงานนิเทศการทะเบียนและบัตร
                       
                                plus green  กลุ่มงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและบัตร

                                plus green  กลุ่มงานประสานและคุ้มครองสิทธิคนไทยในต่างประเทศด้านการทะเบียนและบัตร

 

         

callcenter 1548 the one
                           

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000