โครงสร้างส่วนการทะเบียนทั่วไป
line orange


veerachat1

นายวีระชาติ ดาริชาติ
ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป


                 โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                plus green  กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนทั่วไป

                                plus green  กุลุ่มงานบริหารงานทะเบียนสิทธิและสถานภาพบุคคล

                                plus green  กลุ่มงานระบบข้อมูลและหลักฐานการทะเบียนทั่วไป

                          


dl


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000