สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่อนุญาต
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
190 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 14 กุมภาพันธ์ 2562
191 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 21 กุมภาพันธ์ 2562
192 สำนักปลัดกระทรวงการคลัง   4 มีนาคม 2562
193 กรมทางหลวง 11 มีนาคม 2562
194 กรมอนามัย 15 มีนาคม 2562
195 สภาสถาปนิก 21 มีนาคม 2562
196 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 29 มีนาคม 2562
197 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  1 เมษายน 2562
198 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  4 เมษายน 2562
199 กรมทรัพยากรน้ำ  5 เมษายน 2562
200 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 17 เมษายน 2562
201 กองทุนประกันวินาศภัย 18 เมษายน 2562
202 กองทุนประกันชีวิต 19 เมษายน 2562
203 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 เมษายน 2562
204 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 10 พฤษภาคม 2562
205 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 14 พฤษภาคม 2562
206 การรถไฟแห่งประเทศไทย 21 พฤษภาคม 2562
207 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 22 พฤษภาคม 2562
208 บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 28 พฤษภาคม 2562
209 มหาวิทยลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 มิถุนายน 2562
* หมายเหตุ  รายชื่อหน่วยงาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562           
g1g2g3g4g5g6g7g8g9o10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000