สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่อนุญาต
  กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย)   
     
190 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 14 กุมภาพันธ์ 2562
191  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 21 กุมภาพันธ์ 2562
     
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
            
   
   
   
            
  * หมายเหตุ  รายชื่อหน่วยงาน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562           
  g1g2g3g4g5g6g7g8g9o10  
     
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000