สำนักบริหารการทะเบียน / การให้บริการ / MOU
line orange

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง
   
 ลำดับที่ ชื่อส่วนราชการและหน่วยงาน  วันที่ลงนาม 
กรมการปกครอง (หน่วยงานแม่ข่าย) 
141 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 23 มิถุนายน 2560
142 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 23 สิงหาคม 2560
143 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 ตุลาคม 2560
144 กรมทางหลวงชนบท  9 พฤศจิกายน 2560
145 สภาวิชาชีพบัญชี 23 พฤศจิกายน 2560
146 กรมวิชาการเกษตร 11 มกราคม 2561
147 กรมการข้าว 11 มกราคม 2561
148 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 25 มกราคม 2561
149 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2561
150 กรมพัฒนาที่ดิน 20 มีนาคม 2561
151 กรมธุรกิจพลังงาน 27 มีนาคม 2561
152 กรมส่งเสริมสหกรณ์  3 เมษายน 2561
 153 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 24 พฤษภาคม 2561
 154 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  1 มิถุนายน 2561
155 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 29 มิถุนายน 2561
156 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 29 มิถุนายน 2561
157 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 18 กรกฎาคม 2561
158 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  3 สิงหาคม 2561
g1g2g3g4g5o6g7g8g9g10
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000