โครงสร้างส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
line orange


noimg

- ว่าง -
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน


                 โครงสร้างประกอบไปด้วย

                    plus green กลุ่มงานวิชาการและระบบเทคโนโลยีการทะเบียน      
                       -  ฝ่ายระบบทะเบียนราษฎร
                       -  ฝ่ายระบบบัตรประจำตัวประชาชน
                       -  ฝ่ายระบบทะเบียนผู้ไม่มีสัญชาติไทย
                       -  ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีการทะเบียน
                       -  ฝ่ายพัฒนาระบบบริการภาครัฐ

                    plus green กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
                       -  ฝ่ายระบบทะเบียนทั่วไป
                       -  ฝ่ายระบบทะเบียนเลือกตั้ง
                       -  ฝ่ายระบบสถิติการทะเบียน

                    plus green กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน
                       -  ฝ่ายระบบอินเตอร์เน็ต
                       -  ฝ่ายสนับสนุนระบบปฏิบัติการภูมิภาคและต่างประเทศ
                       -  ฝ่ายระบบทะเบียนแรงงานต่างด้าวและทะเบียนต่างแดน

                    plus green กลุ่มงานระบบประมวลผลและการสื่อสาร
                       -  ฝ่ายระบบเครื่องประมวลผลกลาง 1 (คลองเก้า)
                       -  ฝ่ายระบบเครื่องประมวลผลกลาง 2 (วังไชยา)
                       -  ฝ่ายระบบโครงข่ายการสื่อสารและรักษาความปลอดภัยการสื่อสาร
                       -  ฝ่ายอำนวยการเทคโนโลยีการทะเบียน

                    plus green กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์
                       -  ฝ่ายระบบฐานข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
                       -  ฝ่ายระบบฐานข้อมูลทุจริตการทะเบียน
                       -  ฝ่ายระบบตรวจสอบทักท้วงสำนักทะเบียน
                       -  ฝ่ายระบบการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล

                    plus green ศูนย์ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลทางการทะเบียน
                       -  ฝ่ายระบบควบคุมการปฏิบัติการ
                       -  ฝ่ายระบบตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารของสำนักทะเบียน        bullet diskPresentation บรรยายสรุป Division of Registration Technology Development and Administration(RTDA)
              ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน 26 ตุลาคม 2555


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000