ประวัติผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
line orange

suchart2
นายสุชาติ ธานีรัตน์
รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียนbirthday
20 กันยายน 2505
edu
มัธยมปลาย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี  :  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท  :  เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
address
884/97 TG-Green ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
history work
 ปลัดอำเภอ บางสะพานน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  สพท.  สน.บท.
 นชว.คพ.ชำนาญการพิเศษ  สพท.  สน.บท.
present
ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000