โครงสร้างส่วนการทะเบียนราษฎร
line orange


bunjob2
นายบรรจบ จันทรัตน์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร


                                โครงสร้างประกอบไปด้วย

                                          plus green กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร

                                          plus green กลุ่มงานการทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย

                                          plus green กลุ่มงานทะเบียนบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
                                     

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. แนะนำติ-ชม มาที่:m03095061@bora.dopa.go.th สำนักบริหารการทะเบียน 59หมู่11 ถ.ลำลูกกาคลอง9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7000