ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ผู้ตรวจการทะเบียน
internet marketing services
LOGO
สมาชิก [เข้าระบบ]
User: Pwd:
ติดต่อผู้ประสานงานด้าน IT

สำนักบริหารการทะเบียน
ลำลูกกา คลองเก้า ปทุมธานี
suchat@bora.dopa.go.th

Phone: (02)791-7525/สุชาติ
: (02)791-7522/นิรมล
Fax: (02)906-9270

เรียน เพื่อนๆ ผู้ตรวจการทะเบียนรุ่นที่ 1 ทุกท่าน

...... ณ วันนี้ท่านคงได้รับแจ้งจากจังหวัดให้จัดทำแผนการตรวจสำนักทะเบียน ในเขตพื้นที่แล้วทุกคน นี่คือภารกิจเริ่มต้นของคำตอบที่ว่า คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการทะเบียนจะมีขึ้นเมื่อใด ทั้งนี้ เพราะในปัจจุบันการขอกำหนดตำแหน่งใหม่ จำเป็นต้องนำผลงานไปนำเสนอให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งนั้น ๆ ผมในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นของท่านคนหนึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจกัน ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมาย ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะพวกเราทั้งหมดอาจจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการทะเบียนจริงๆ ดังที่เราคาดหวังไว้

1 กันยายน 2552

“The Intendant of registration is Importance.”


สนับสนุนข้อมูล
an image

เราพยายามหาข้อมูล หรือสนับสนุนข้อมูล เครืาองมือ เพื่อให้ท่านทำงานได้อย่างสะดวกขึ้น.

ข่าวประชาสัมพันธ์
an image

เพื่อนสมาชิกท่านใดมีข่าวแจ้งบอกเพื่อน กรุณาส่งมาได้เลย ครับ.

กลยุทธ์การทำงาน
an image

การทำงานจะต้องมีกุลยุทธ์ เป้าหมาย.