ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ให้การต้อนรับ นายแฮรี่ โก๊ะ (Mr. Harry Goh)
ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
และคุณนิรชรา สมานพันธ์ เจ้าหน้าที่สถานทูตสิงคโปร์ฯ ซึ่งได้ให้เกียรติ
เดินทางมาสำนักบริหารการทะเบียนเพื่อมาบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของสิงคโปร์ในการรวมเป็นประชาคม
อาเซียน ตลอดจนให้ข้อมูลความรู้ด้านระบบการทะเบียนและการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในประเทศสิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการทะเบียนและบัตรเชิงรุกต่อการรวมเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยใน
ปี พ.ศ.2555 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ สน.บท. และ วปค. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม
บัวขวัญ ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียน เมื่อววันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.

  • 550416_1
  • 550416_2
  • 550416_4
  • 550416_5
  • 550416_6
  • 550416_7
  • 550416_8
  • 550416_9
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142