นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ร.อปค. และนายสุรพล เพชรวรา อธิบดีกรมการกุงสุล พร้อมคณะ ร่วมประชุมเตรียม
ความพร้อมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้คนไทยในต่างประเทศ ณ ห้องประชุม สน.บท.(คลอง9) อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี วันที่ 23 พ.ค.2555
  • 550523_1
  • 550523_2
  • 550523_3
  • 550523_4
  • 550523_5
  • 550523_6
  • 550523_7
  • 550523_8
  • 550523_9

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142