นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ ผอ.สน.บท. นำ ผอ.ส่วนทุกส่วน และข้าราชการ ลูกจ้าง สน.บท. ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555   ณ สวนสุขภาพบ้านพักข้าราชการฝ่ายปกครอง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555


 • 550629_01
 • 550629_02
 • 550629_03
 • 550629_04
 • 550629_05
 • 550629_06
 • 550629_07
 • 550629_08
 • 550629_09
 • 550629_10
 • 550629_11

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142