นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดทำจังหวัดอัจริยะต้นแบบ (Smart Province)  กระทรวงมหาดไทย  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • 550629_02
  • 550629_03
  • 550629_04
  • 550629_05
  • 550629_06
  • 550629_07
  • 550629_08
  • 550629_09

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142