นายอภิชาติ เทียวพานิช รอง อปค. ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์
และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างกรมการปกครองกับ
การประปาส่วนภูมิภาค  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องออร์คิด  โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพมหานคร

  • IMG_0766_resize
  • IMG_0796_resize
  • IMG_0814_resize
  • IMG_0820_resize
  • IMG_0832_resize
  • IMG_0840_resize
  • IMG_0848_resize
  • IMG_0850_resize
  • IMG_0865_resize

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142