นายสถาพร ศิริภักดี และนายอภิชาติ เทียวพานิช รอง อปค. นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเดินทางไป เตรียม
ความพร้อมและทดลองการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้คนไทยในต่างประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเบอร์ลิน
ประเทศเยอรมันนี   ในโอกาสนี้ได้ลองทำบัตรฯ ให้แก่นางนงนุช เพชรรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลินด้วย

  • DSC03046
  • DSC03047
  • DSC03050
  • DSC03051
  • DSC03054
  • DSC03129

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142